Informacion teknik

BENDI prodhon Valvola të motorit me djegie të brendshme. Ekzistojnë kryesisht dy lloje të ndryshme të valvulave të përdorura në motorët me djegie të brendshme, të diferencuar si Valvula e Marrjes dhe Valvula e Nxjerrjes. Valvulat e quajtura valvula motorike të Marrjes lejojnë që përzierja e karburantit dhe ajrit të futet në cilindër dhe Valvula e shkarkimit lejon që evakuimi të dalë nga cilindri. Ky proces zhvillohet vazhdimisht në motorin që do të punojë.

fg